Vše o Darkorbit, VRU Team

Vítejte na našem webu Darkorbit.VRU.team

BlueBoard.cz

Skylab

Skylab
 

Skylab je oblast ve tvém hangáru, ve které se nachází celá infrastruktura (dříve laboratoř).
 Jedná se o zařízení, které ti poskytuje kontrolu nad všemi konstrukcemi a moduly.
 Je to kontrolní centrum
 celého tvého průmyslu. Můžeš tady spravovat a kontrolovat všechny konstrukce a moduly.

Skylab zahrnuje:

 • základnový modul
 • solární modul
 • sklad zdrojů
 • tři kolektory zdrojů pro Prometium, Endurium a Terbium
 • dvě rafinerie první třídy na výrobu Prometidu a Durania
 • jednu rafinerii druhé třídy na výrobu Promeria
 • jednu rafinerii třetího stupně na výrobu Sepromu
 • Xeno modul
 • transportní modul

Pokud chceš získat další informace k těmto konstrukcím/modulům, klikni na ně myší.
Tímto kliknutím levým tlačítkem myši se dostaneš do menu modulu a můžeš tam kontrolovat
 dosažené pokroky nebo moduly jednotlivě aktivovat nebo deaktivovat (pozor: základnový modul
 nelze deaktivovat!). Najdeš tady celou řadu modulů, z nichž musíš některé nejprve vybudovat
, než je můžeš využívat. Více o tom později.

Výstavba a rozšiřování infrastruktury

Když vstoupíš do svého Skylabu poprvé, najdeš tam 4 moduly, které můžeš od začátku využívat:
 sklad, solární modul, transportní modul a takzvaný základnový modul. 

Na začátku jsou všechna tato zařízení ještě na stupni 1, ale můžeš je vybudovat podle svých
 požadavků (maximálně na stupeň 20). Vyšší stupeň samozřejmě znamená také vyšší produktivitu,
 větší zisk atd. Na začátku stojí výstavba ze stupně 1 na stupeň 2 ještě málo, výstavba
ze stupně 19 na stupeň 20 už je podstatně dražší. S každou výstavbou tedy stoupá spotřeba
 Prometia, Enduria, Terbia a kreditů nebo Uridia.

Moduly

Tyto základní moduly (základnový modul, solární modul, transportní modul a sklad)
 jsou čtyři pilíře tvého Skylabu, bez nichž se daleko nedostaneš. Dobře se tedy o ně starej a kontroluj je. 

Ale pouze s pilíři toho také mnoho nedosáhneš. Abys je mohl využívat skutečně efektivně,
 máš k dispozici ještě další zařízení, která níže podrobněji popíšeme. Nejprve ale důležité
 informace k základním modulům.

Základnový modul

Základnový modul je výzkumné zařízení, na které je navázána celá infrastruktura.
To znamená, že všechny další moduly Skylabu můžeš upgradovat na určitý level, jen pokud
 už byl základnový modul předtím na tento level vybudován. Stručně řečeno: Všechny moduly
 je možné upgradovat jen max. na aktuální level základnového modulu. 

Upgrade solárního modulu na level 16 například není možný se základnovým modulem
 s levelem 12. Pokud bude mít základnový modul level 18, můžeš solární modul vybudovat
 až na tento stupeň.

Solární modul

Solární modul zásobuje všechna zařízení elektřinou. A bez elektřiny se výroba všech zdrojů
 dočasně zastaví. Čím vyšší je level tvého solárního modulu, tím víc elektřiny vyrábí. 

Pokud postavíš novou konstrukci/modul a nebudeš mít dostatek energie, pak nebude
 budova/modul plnit svou funkci. A sice tak dlouho, dokud neupgraduješ svůj solární modul,
 abys zajistil opět dostatek elektřiny. 

Samozřejmě můžeš také kdykoli nějakou konstrukci deaktivovat, abys ušetřil elektřinu a
měl dost energie na zásobování nové konstrukce. To by ale mělo být jen nouzové řešení.

Transportní modul

S transportním modulem můžeš vyslat transportéry, které přesunují zdroje z lodě do
 skladu nebo ze skladu do lodě (více informací níže). 

Sklad

Tvůj sklad ukládá každý vyrobený zdroj v oddělených částech, abys mohl zdroje využívat
 na další upgrady a výrobu cennějších zdrojů. 

Upgrade tvého skladu zvyšuje celkovou kapacitu, takže můžeš uložit více zdrojů. Sklad má
různé sloty pro jednotlivé rudy. Kromě toho máš s pomocí transportérů přístup do svého
skladu také na dálku (více informací níže). 

Produkce

Kolektory

Když postavíš kolektory, vyrábí pro tebe zdroje. Čím víc vybuduješ kolektor, o to víc
 zdrojů pro tebe získává.

Ale pozor: Čím hlouběji kolektory pronikají, o to víc elektřiny potřebují. Zajisti proto vždy
dostačné zásobování energií (viz solární modul), než se rozhodneš upgradovat kolektor. 

Když začneš upgradovat kolektor, trvá přestavba jistou dobu. Během této doby samozřejmě
 nevyrábí žádné zdroje. Maximální level výstavby je stupeň 20, na kterém je možné dosáhnout nejvyšší zisky. 

Tip: Výstavbu můžeš také urychlit, když za Uridium objednáš mezigalaktické specialisty, kteří tvůj
projekt obratem dokončí. Náklady na tuto okamžitou výstavbu závisí na už dosaženém stupni. 

Když např. urychlení kolektoru přímo na začátku výstavby stojí 100 Uridia, tak po polovině výstavby stojí
 už jen 50 Uridia. Abys ušetřil peníze, můžeš tedy také postavit část sám a až později aktivovat urychlení. 

Jak už jsme uvedli, kolektory spotřebovávají elektřinu. Tu spotřebovávají STÁLE, tedy nezávisle na tom,
 jestli pilně vyrábí nebo se právě upgradují. Jedinou možností, jak zastavit spotřebu elektřiny, je deaktivace kolektoru.
 Když je deaktivován, je prakticky na jistou dobu odstaven. To má samozřejmě za následek výpadky výroby,
 takže bys měl upgrade kolektorů provádět vždy až po kontrole, zda máš k dispozici dostatek energie.

Rafinerie

Rafinerie jsou zpracovatelny, které ze surových rud Prometia, Enduria a Terbia vyrábí hotové slitiny, a sice Duranium a Prometid. 

Pokud jsi vybudoval všechny kolektory, můžeš za suroviny a kredity / Uridium získat rafinerie první třídy.
 Rafinerie můžeš sice budovat už dříve, ale to nedoporučujeme, protože kolektor může vyrábět i bez rafinerie,
 ale rafinerie je bez zdrojů bezcenná. 

Když chceš získat 1 Prometid, musíš sloučit 20 Prometia a 10 Enduria, na výrobu 1 Durania potřebuješ 10 Enduria a 20 Terbia.
 Měl bys přitom ale dávat pozor na několik věcí. Výroba Prometidu a Durania probíhá totiž jen:

 • pokud máš k dispozici dostatečný počet pro výrobu slitiny potřebných zdrojů (bez zdrojů není výroba možná)
 • pokud máš dostačné množství elektřiny (viz výše "Solární modul")
 • pokud máš dostačnou kapacitu skladu (do plného skladu se už nic nevejde)

Pokud jeden z těchto požadavků nesplníš, bude rafinerie deaktivována a zobrazí se symbol poruchy, abys byl upozorněn
 a mohl podniknout příslušné kroky.


Když postavíš rafinerie první třídy, můžeš vybudovat rafinerii druhé třídy. Sloučením slitin Prometidu a Durania
 se vzácným zdrojem Xenomitem se zde automaticky vyrábí cenné Promerium. 


Pro získání 1 Promeria potřebuješ:

 • 10 Durania
 • 10 Prometidu
 • a 1 Xenomit.

Když ti někdy dojde Xenomit, ale přesto budeš chtít vyrábět, můžeš použít Xeno modul.
 Ten vyrábí s vysokou spotřebou energie náhradní látku, kterou můžeš nahradit Xenomit.
Můžeš ji poté použít při výrobě místo Xenomitu. 

Xeno modul máš k dispozici od začátku a můžeš ho vybudovat jako všechny ostatní konstrukce až na stupeň 20. 

Rafinerii Promeria můžeš upgradovat na maximální level Xeno modulu. Pokud ho dosáhneš,
 pro další výstavbu se bude spotřebovávat pravý Xenomit. Dbej tedy stále na to, aby tvůj Xeno modul
 dosáhoval odpovídající stupeň, chceš-li ušetřit pravý Xenomit. 

Promerium je základem pro ještě lepší slitinu: Seprom.

Seprom

Tento zdroj je zcela nový a představuje momentálně nejhodnotnější zdroj. Seprom se nachází v Promeriu
a nyní je možné ho vyfiltrovat, protože čistý Seprom je silnější než Seprom vázaný v Promeriu. 

Jakmile máš k dispozici 10 jednotek Promeria, můžeš z nich vyrobit 1 jednotku Sepromu.
 Můžeš ho využít k těmto účelům:

 • Pokud vylepšíš Sepromem svůj laser nebo rakety, dostane pokaždé 10 jednotek bonus na
   škody ve výši 40%. --> 1 Seprom = 10 raketových/laserových střel + 40% škod!
 • Když Sepromem vylepšíš svůj generátor štítu, zvýší se jeho odolnost na 10 minut o 60%.

Pořádná porce Sepromu může rozhodnout celé bitvy. Postarej se tedy o to, abys měl vždy nějaký Seprom na skladě.

Transportní modul

S transportním modulem můžeš vyslat transportéry, které přesunují zdroje z lodě do skladu nebo ze skladu do lodě. 

Zdroje můžeš dopravit do Skylabu nebo na svou vesmírnou loď, když vyšleš nebo si vyžádáš transportér.
Doručení na cílové místo ale zabere jistou dobu (u Premium hráčů je tento čas o 50% kratší), což ale můžeš obejít použitím Uridia. 

Důležité: Je možné vždy provést jen jeden transport v jeden čas. 

Ze Skylabu můžeš nechat přesunout do své lodě jen tolik zdrojů, kolik máš ve své lodi volného nákladního prostoru.
Když tyto zdroje dorazí, automaticky se přidají do tvého celkového nákladu, což ti umožní krátkodobé zdvojnásobení nákladního prostoru. 

Příklad: Když objednáš zboží, zatímco je tvůj nákladní prostor prázdný, ty ale mezitím naplníš nákladní prostor ještě před doručením
 těchto zdrojů, bude objednaný náklad přesto do lodi uložen. Než můžeš sbírat další zdroje, musíš nejprve zase něco spotřebovat,
 abys uvolnil místo. 

Pokud zadáš přesun zboží z lodě do Skylabu, vznikne tam ve skladu potřebný počet slotů. Když zdroje dorazí, při nedostatku místa
 už nadbytečné zdroje nepropadnou, aby uvolnily místo novým. Po doručení do Skylabu se zdroje rozdělí do příslušných skladů
 a následně se automaticky promění na cennější slitiny. 

Upgrady zbraní

V hráčském rozhraní teď můžeš upgradovat svoje zbraně přímo a bez oklik. V klientovi existuje proto tlačítko, kterým můžeš
 přetáhnout zdroj pro upgrade přímo na p

 
© Darkorbitvru.wgz.cz 2012 - 2014